logo

Over Autumn Blaze

AutumnBlaze_wereldkaart
De stichting Autumn Blaze is een initiatief van de Sittardse ondernemer Olav Muurmans, Olav zet zich al 18 jaar in voor weeskinderen, straatkinderen en andere kansarme kinderen in Kathmandu en omgeving en heeft hier al de nodige gelden en goederen voor mogen inzamelen en daar zeer nuttig werk mee mogen verrichten in o.a. het Life Development Center in Sankhu . Dit is een onderkomen voor gehandicapte kinderen die hier dag en nacht verblijven en onderwijs mogen genieten.
Hier helpt Olav ook de kinderen door middel van zijn gaven om energetisch behandelingen te mogen geven zodat deze kinderen er wel bij varen.

 

Verder heeft hij vriendschappelijke banden opgebouwd met Rene Veldt die al jaren goed werk verricht in zijn ecologisch dorp in Hamro Gaun. Hier heeft Olav ook vele weeskinderen, straatkinderen en moeders mogen behandelen.

 

De voldoening die Olav van dit werk ontvangt blijft hem drijven om dit werk voor deze kinderen en volwassenen in Nepal tot in lengte van dagen te mogen blijven doen.

 

Stichting Veldwerk

Stichting Veldwerk is onder de bezielende leiding van René Veldt, al 16 jaar actief in Nepal. In de afgelopen jaren is Stichting Veldwerk betrokken geweest bij veel ontwikkelingen voor de arme bevolking van deze mooie, ruige bergstaat.

De nadruk van Stichting Veldwerk ligt op het bieden van hulp aan kinderen en vrouwen die in een achterstandspositie verkeren, maar ook voor mensen met een handicap of beperking. Stichting Veldwerk is actief voor een groot aantal mensen. Dit komt enerzijds vanwege de heersende armoede, maar ook vanwege het kastensysteem: een bevolkingsclassificatiesysteem vanuit het Hindoe geloof.

Men wordt geboren in een bepaalde kaste en dit bepaalt voor diegene zijn uiteindelijke toekomst/beroep. Gevolg hiervan is een ontzettend groot contrast tussen de bevolkingslagen.

Stichting Veldwerk biedt extra aandacht en hulp aan de bevolkingsgroep die het hardst nodig heeft. Naast de zorg voor kinderen en kleuters is het ook belangrijk dat er mogelijkheden voor scholing worden gecreëerd. Als het kind op een jonge leeftijd naar school gaat is dat een stimulans om later door te studeren. Ouders zijn vaak analfabeet waardoor ook hun kinderen niet leren lezen en schrijven. Hier wil Stichting Veldwerk verandering in brengen. Het voordeel hiervan is tevens dat ouders meer tijd hebben om geld te verdienen en hun eigen en de toekomst van hun kinderen te verbeteren. Het meewerken van kinderen op jongere leeftijd in afgelegen gebieden is dan minder nodig en wordt hiermee voorkomen.

Om die reden heeft Veldwerk, in overleg met de lokale bevolking en de overheid, een daycare centrum en diverse schoolgebouwen opgericht. De gebouwen zijn multifunctioneel met meerdere klaslokalen die voor scholing bedoeld zijn, een centrale ruimte in het midden en diverse vrije ruimtes die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.

In de multifunctionele gebouwen is een verpleegkundige werkzaam; een health-assistant. De health-assistent is in opdracht van Stichting Veldwerk geselecteerd. Meestal gaat het om een jonge dame uit een lagere kaste, maar wel met uitmuntende schoolresultaten. De health-assistent heeft een opleiding met een studiebeurs vanuit de stichting gekregen. Na het afstuderen bieden wij haar een betaalde baan in een van onze health centers. In totaal hebben wij nu 5 health centers en tevens een volledig uitgeruste geboortekliniek.

In het begin, nu 12 jaar geleden, vroeg men ons, een ziekenhuis te bouwen. De bouw van een ziekenhuis is op zich wel mogelijk, maar het onderhoud en in bedrijf houden van een ziekenhuis met artsen, medisch personeel en hulpmiddelen is te duur.

Hierdoor is er voor een alternatief gekozen en dit is het oprichten van meerdere eenvoudige maar toch doeltreffende healthcare centra en geboorteklinieken.

Voor dreigende noodgevallen hebben wij een jeep omgetoverd tot ambulance, gestationeerd met 2 chauffeurs. Deze staat altijd stand-by zodat deze in 5 a 6 uur reistijd het ziekenhuis in Kathmandu kan bereiken. Met onze inzet hebben wij voor scholing en zorg kunnen zorgen in een van de meest moeilijke en onherbergzame gebieden in Nepal.

Zoals jullie weten is er enkele maanden geleden een zware aardbeving geweest, met naschokken die nog elke dag gevoeld kunnen worden (4 a 5 op de schaal van Richter).

Gelukkig staan onze gebouwen nog door de goede fundering, maar helaas zijn er 4 gebouwen dusdanig beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn verklaard door de overheid. Dit komt doordat de gebouwen in traditionele stijl zijn gebouwd met rode klei en leem tussen de stenen. De rode klei en leem zijn door de aardbeving gebarsten waardoor de gebouwen instabiel zijn geworden.

Vorige week hebben wij de resultaten van een uitvoerig onderzoek gekregen en hieruit blijkt dat 1 centrum helemaal opnieuw moet worden opgebouwd, vanaf de fundering tot en met het dak. Gelukkig is het bij de andere 3 een kwestie van restauratie waarbij de rode klei en leem worden vervangen door cementmortel.

Kortom er is genoeg werk aan de winkel. Stichting Autumn Blaze is al een poos bij Stichting Veldwerk en haar werkzaamheden betrokken, ook door het bieden van hulp aan de kinderen en bewoners van het kinderhuis. Olav Muurmans heeft in het verleden zowel kinderen alsmede mensen van de staf mogen behandelen en natuurgeneeskundige medicatie verstrekt.

Door de aardbeving zijn er nieuwe prioriteiten en hulp op verschillende fronten is gewenst. Belangrijk is het herstel van de beschadigde daycare en healthcare centrum in het Dhading gebied. Deze willen wij restaureren. Hiervoor moet het beschadigde gebouw worden gestript zodat alle goede materialen zoals dakplaten en kozijnen opnieuw kunnen worden gebruikt en er zoveel mogelijk kan worden bespaart op verdere uitgaven.

Wij vragen jullie om ons te helpen door geld in te zamelen of zelf te doneren om ons project mogelijk te maken voor nu en voor in de toekomst zodat de mensen in Nepal medische zorg en scholing kunnen krijgen zodat zij een betere toekomst tegemoet gaan.

 

Muurmans_websitelogo_trans
Deeljegeluk_logo_306px
Afgeronde-foto-01
Afgeronde-foto-03
Afgeronde-foto-04
Afgeronde-foto-02
Button_donatie
KvK-afbeelding

Een overzicht

Foto14
Foto12
Foto11
Foto10
Foto3
Foto1
Foto16
Foto4
Foto15
Foto2
Foto5
Foto9
Foto6

Contact

KvK: 50868195 / IBAN: NL07INGB0005983145 / BIC: INGBNL2A

Contact Info
  • -Telefoon
  • +31(0)651919172
  • -Adres
  • Peijerstraat 93, 6101 GC Echt

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht